Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Ämnesområde: cirkulär konsumtion

Programpunkt

Uppdrag: Cirkulera mera!

Elever på samhälls­programmet fokuserar på cirkulär konsumtion genom att prova på olika sätt att cirkulera produkter i sin vardag, t.ex. att låna, låna ut, skänka, sälja kläder eller saker.