Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Ämnesområde: hållbar industri innovationer och infrastruktur

Klimat­föreläsning om Volvo Cars

Jonas Otterheim från Volvo Cars kommer och föreläser om klimatet för alla Teknik­elever på PS. Han förmedlar stundens allvar men kommer även ingjuta framtids­hopp.

Teknikelever håller tal

Förstaårs­elever på Teknik­programmet håller informerande tal kring klimat­förändringar och tekniska lösningar för att lösa klimat­frågan. Med inspiration från ”2040 – framtidsfilmen”.