Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Ämnesområde: hållbar konsumtion och produktion

Programpunkt

Uppdrag: Cirkulera mera!

Elever på samhälls­programmet fokuserar på cirkulär konsumtion genom att prova på olika sätt att cirkulera produkter i sin vardag, t.ex. att låna, låna ut, skänka, sälja kläder eller saker.

UF-elever på ekonomiprogrammet arbetar med att skapa hållbara affärsidéer
Programpunkt

Skapa en hållbar affärsidé

Eleverna i åk 1 på Ekonomi­programmet arbetar med FN:s globala mål genom att skapa hållbara affärsidéer via Ung Företagsamhet.

Teknikelever håller tal

Förstaårs­elever på Teknik­programmet håller informerande tal kring klimat­förändringar och tekniska lösningar för att lösa klimat­frågan. Med inspiration från ”2040 – framtidsfilmen”.

Besök av Jörgen Warborn

Junior­ambassadörerna på samhälls­programmets internationella profil i åk 3 får besök av EU-parlamentarikern Jörgen Warborn.