Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Ämnesområde: hållbar stadsutveckling

Den hållbara staden

På Handels­programmet delas elever in i grupper för att tänka kreativt kring hållbar utveckling för bl. a. bostäder, transport, handel och energi­försörjning.