Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Ämnesområde: instagram

Tre kvinnor som sitter och samtalar inför den digitala föreläsningen "Lunchboost med Laja"
Programpunkt

Lunchboost med Laja

Under en digital lunch tillsammans vill We are Laja inspirera dig till att öka din medvetenhet och de val du kan göra för att vara och göra den förändring du vill se mer av i den här världen.