Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Ämnesområde: tekniska innovationer

Teknikelever håller tal

Förstaårs­elever på Teknik­programmet håller informerande tal kring klimat­förändringar och tekniska lösningar för att lösa klimat­frågan. Med inspiration från ”2040 – framtidsfilmen”.