Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Ämnesområde: ung företagsamhet

UF-elever på ekonomiprogrammet arbetar med att skapa hållbara affärsidéer
Programpunkt

Skapa en hållbar affärsidé

Eleverna i åk 1 på Ekonomi­programmet arbetar med FN:s globala mål genom att skapa hållbara affärsidéer via Ung Företagsamhet.