Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Ämnesområde: västerport

Skiss över kajstråket för Västerport i Varberg, med Hoken i bakgrunden
Programpunkt

Hållbart gymnasiearbete för teknikelever

Gymnasie­arbetet för åk 3 på design­inriktningen på Teknik­programmet handlar om att vara med och utforma Hoken, den gamla färjete­rminalen, i den nya stads­delen Västerport.