Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Föreläsning: Design för cirkulär konsumtion

26 november 2020
10.00 – 10.30

Oskar och Anneli kommer att föreläsa om ett designverktyg för cirkulär konsumtion

Oskar Rexfelt är docent på Chalmers tekniska högskola och har länge forskat på hur produkter och tjänster kan utvecklas med användaren i centrum. Anneli Selverfors är doktor inom hållbar design och driver designbyrån Forming Futures för att stötta företag att arbeta med frågor kring cirkulär ekonomi, cirkulär konsumtion och hållbara beteenden.

Oskar och Anneli har tillsammans utvecklat ett set med designverktyg som kan användas i tidiga faser av designprocessen för att sätta fokus på vad cirkularitet innebär i vardagen från användarens perspektiv. Med hjälp av verktygen kan företag och andra aktörer få insikter om hur människor upplever cirkulär konsumtion utifrån de aktiviteter som krävs och de praktikaliteter som cirkulära konsumtionsprocesser ofta innebär.

Under sin föreläsning berättar Oskar och Anneli om sin forskning, där PS-skolans elever varit involverade, samt de designverktyg de utvecklat.

Anmäl dig här


Anmälan för evenemanget har stängt.

Mejla hej@greenweekvarberg.se för sen anmälan. Finns det plats kvar kommer vi återkoppla till dig med deltagarlänk och mer information.

Senast uppdaterad: 16 november 2020