Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Alla interna projekt på PS

Två bokhyllor som skyltar med några böcker som har tema hållarbet.

PS-biblioteket skyltar hållbart

Under Green Week skyltar PS bibliotek med böcker på hållbarhetstema. Kom och låna böcker som tar upp hur vi kan tänka och agera för att vara snällare mot såväl hela

Workshop för hållbara aktiviteter

En samhälls­trea har tillsammans med studenter från Event management-programmet på Campus genomfört en workshop där PS-elever tagit fram olika förslag på aktiviteter att genomföra under Green Week.

Fyra gröna soptunnor för källsortering står vid ett plank utomhus.

Projekt PS källsortering

Två klasser från samhälls­programmet kommer arbeta med att ta fram underlag till skol­ledningen om hur PS ska komma till rätta med nedskräpning och hur ett källsorterings­system kan se ut för hela skolan, både för personal och elever.

Ett bostadsområde med byggnader i trä.

Samhällshack

På Hållbarhets­dagen Halland arrangerar Derome ett samhälls­hack med ca 50 personer från det lokala närings­livet. PS kommer att representeras under dagen av elever som utifrån det ungdomliga perspektivet kommer att bidra med kreativa förslag.

Hållbara affärsidéer

Under veckan kommer det finnas UF-företag som har hållbara affärs­idéer på plats över lunchen vid skolans två matsalar.