Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

De globala målen på engelska

Klass: 20EKA

I kursen Engelska 6 arbetar eleverna i grupper och skapar sina egna workshops där de väljer ett av FN:s globala mål. De presenterar målet och hur man kan tänker kring det. De ska även komma fram till, på ett innovativt sätt, vilka lösningar det skulle finnas för att klara just det mål de har valt.

Redovisning av arbetet blir en presentation i klassen samt att varje grupp utmanar sina klasskompisar för att träna och förankra målen när det gäller hållbar utveckling med syfte att skapa en god framtid för alla!

Ikoner för alla de globala målen för Agenda 2030.
Foto: globalamalen.se
Senast uppdaterad: 12 november 2021