Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Den hållbara staden

Lärare: Anna Svalin, Marina Stenqvist
Klass: 19HA
Globalt mål: 11 – Hållbara städer och samhällen

På Handelsprogrammet startar ett projekt under parollen ”Den Hållbara Staden”. Det blir en redovisning i collageformat, där eleverna är indelade i grupper för att tänka kreativt omkring hållbar utveckling gällande bostäder, transport, handel, energiförsörjning, fritidsaktiviteter, skolans roll och utnyttjandet av innerstadens lokaler. Den lokala förankringen ska vara tydlig, både resursmässigt och kulturellt. Utveckling av projektet pågår.

Senast uppdaterad: 9 november 2020