Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Gymnasieelever lär ut om hållbarhet

I samband med Green Week kommer en ekonomiklass vara ute i åk 4 och 5 på Furubergsskolan och tala om ”Hållbar konsumtion och produktion”. De kommer att göra olika kreativa uppgifter där eleverna kommer att få fundera kring vad mål 12 innebär. Det är ett led i att öka samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola och ett sätt för PS-elever att träna sig i att kunna vända sig till olika målgrupper.

Senast uppdaterad: 11 november 2021