Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Hållbart gymnasiearbete för teknikelever

Lärare: Mikael Bergström, Magnus Olofsson
Klass: 18TEA,18TEB
Globalt mål: 11 – Hållbara städer och samhällen

Gymnasiearbetet för åk 3 på designinriktningen på Teknikprogrammet handlar om att vara med och utforma Hoken, den gamla färjeterminalen, i den nya stadsdelen Västerport.

Skiss över kajstråket för Västerport i Varberg, med Hoken i bakgrunden
Bilden visar det framtida kajstråket i Västerport. Längst bort finns Hoken där Teknikeleverna kommer konstruera förslag till en byggnad och utemiljö. Illustration Varbergs kommun.

Bakgrund

I den nya stadsdelen Västerport skall bostäder, affärslokaler samt övriga lokaler och mötesplatser som behövs i en stad skapas. Utöver detta skall hållbarhet vara i fokus, den nya stadsdelen skall utstråla hållbarhet. Den skall också bidra till att förhöja intrycket av Varberg som en modern och kreativ stad. Vid den gamla färjeterminalen finns ett område som fortfarande är en vit fläck i Västerportsprojektet, Hoken.

Uppgift

Uppgiften är att eleverna ska planera området som kallas Hoken. På området ska eleverna konstruera en byggnad och en utemiljö som gör att platsen utstrålar hållbarhet samtidigt som den ger en offentlig, icke kommersiell, aktivitet eller verksamhet. Vad innebär ett hållbart byggande och hur blir en byggnad hållbar under användning? Hur gör man en yta vid havet till en attraktiv plats för såväl Varbergsbor som turister?

Senast uppdaterad: 20 november 2020