Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Insamling av gamla mobiltelefoner

Klass: 21IMSA

Hjälp oss på Språkintroduktionsprogrammet att under Green Week Varberg samla in så många mobiltelefoner som möjligt för att sedan sälja dem till Stena Recycling, vår egen samarbetspartner! Stena Recycling kommer sedan återanvända vissa metaller och på så sätt minskas gruvavfallet som utvinns vid gruvdriften, vilket är mobiltelefonens största miljöbelastning. Pengarna som projektet ger kommer oavkortat gå till Musikhjälpen. Vi finns utanför skolans matsalar under hela Green Week.

Massa gamla mobiltelefoner i en hög.
Foto: Roland Elisson.
Senast uppdaterad: 11 november 2021