Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Luften är fri – så är vi – friluftsliv

Lärare: Emma Bengtsson, Kristina Andrén Lindahl, Susann Bergqvist, Malin Juhlin Liedberg, Eva-Pia Boel Persson
Klass: 20BF, 20IMS2
Globalt mål: 3 – God hälsa och välbefinnande, 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Under Green Week Varberg påbörjas ett samarbetsprojekt som ska kallas ”Luften är fri – tillsammans är vi – friluftsliv”. Projektet är ett samarbete mellan Barn- och fritidsprogrammet årskurs 1, Språkintroduktion årskurs 2 och Kultur & Fritidsförvaltningen.

Text som lyder: "Luften är fri", friluftslivets år 2020.

Projektet innebär ett möte en gång i veckan mellan de två klasserna där man fokuserar på att lära känna naturen, allemansrätten samt möte mellan kulturer.

Projektet ska mynna ut i tre friluftsdagar där man lär känna naturen vid olika årstider:

  • En vinterdag och en vårdag i Åkulla
  • En dag kommer tillbringas på Naturum på Getterön

Syftet med projektet är att bli mer bekant med den svenska naturen och dess regler, lära känna olika kulturer samt träna på språket.

Initiativtagare till projektet och samverkande part är Sebastian Larsson, friluftskoordinator på Varbergs Kommuns kultur- och fritidsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 9 november 2020