Alla interna projekt på PS

Massa gamla mobiltelefoner i en hög.

Insamling av gamla mobiltelefoner

Hjälp oss på Språk­introduktions­programmet att under Green Week samla in så många mobil­telefoner som möjligt för att sedan sälja dem till Stena Recycling, vår egen samarbets­partner!

Elever i kockkläder står i ett storkök. Gruppfoto.

En hållbar maträtt

I samarbete med Åkulla Outdoor Resort och Hallands Matgille kommer förstaårs­eleverna på PS restaurang- och livs­medels­program att ta fram en hållbar maträtt utifrån kriterierna för Världs­natur­fondens One Planet Plate.

Framtidens försäkringar

Hur ser framtidens försäkringar ut? En ekonomi­tvåa kommer med hjälp av uppdrags­givaren Länsförsäkringar AB att arbeta med vad ungdomar tänker om försäkringar i framtiden.

Hållbarhet i byggbranschen

Under en dag på Campus kommer PS-skolans bygg­program tillsammans med bygg­ingenjörs­utbildningen på Campus att lära sig mer om hållbarhet i bygg­branschen.

Hållbar utveckling i biologi

Hållbar utveckling har under hösten genomsyrat undervisningen i biologi på natur­programmet för årskurs 1. Elevernas arbete kring klimat­förändringar, marina resurser och biologisk mångfald avslutas med deltagande i några av föreläsningarna som erbjuds under Green Week.

Skiss över kajstråket för Västerport i Varberg, med Hoken i bakgrunden

Hållbart gymnasiearbete för teknikelever

Gymnasie­arbetet för åk 3 på design­inriktningen på Teknik­programmet handlar om att vara med och utforma Hoken, den gamla färjete­rminalen, i den nya stads­delen Västerport.

Uppdrag: Cirkulera mera!

Elever på samhälls­programmet fokuserar på cirkulär konsumtion genom att prova på olika sätt att cirkulera produkter i sin vardag, t.ex. att låna, låna ut, skänka, sälja kläder eller saker.

Klimatsmart rulle

I samband med Green Week kommer eleverna på PS att kunna göra sin egen Varbergs­rulle när de ska äta lunch i elev­restaurangen. Det blir en riktigt god och klimat­smart rulle gjord på halländska och svenska råvaror.