Alla interna projekt på PS

Klimat­föreläsning om Volvo Cars

Jonas Otterheim från Volvo Cars kommer och föreläser om klimatet för alla Teknik­elever på PS. Han förmedlar stundens allvar men kommer även ingjuta framtids­hopp.

UF-elever på ekonomiprogrammet arbetar med att skapa hållbara affärsidéer

Skapa en hållbar affärsidé

Eleverna i åk 1 på Ekonomi­programmet arbetar med FN:s globala mål genom att skapa hållbara affärsidéer via Ung Företagsamhet.

Teknikelever håller tal

Förstaårs­elever på Teknik­programmet håller informerande tal kring klimat­förändringar och tekniska lösningar för att lösa klimat­frågan. Med inspiration från ”2040 – framtidsfilmen”.

"Luften är fri" är ett projekt om friluftsliv som hålls på PS under Green Week Varberg 2020

Luften är fri – så är vi – friluftsliv

Ett samarbete mellan Barn- och fritids­programmet åk 1, Språk­introduktion åk 2 och Kultur & Fritids­förvaltningen. Fokus ligger på att lära känna naturen, allemans­rätten samt möte mellan kulturer.

Besök av Jörgen Warborn

Junior­ambassadörerna på samhälls­programmets internationella profil i åk 3 får besök av EU-parlamentarikern Jörgen Warborn.

Den hållbara staden

På Handels­programmet delas elever in i grupper för att tänka kreativt kring hållbar utveckling för bl. a. bostäder, transport, handel och energi­försörjning.