Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Projekt PS källsortering

Två samhällsklasser, en 2:a och en 3:a, kommer arbeta med att ta fram underlag till skolledningen om hur PS ska komma till rätta med nedskräpning och hur ett källsorteringssystem kan se ut för hela skolan, både för personal och elever. Klasserna kommer att genomföra undersökningar bland skolans elever samt själva komma med förslag på hur källsortering kan se ut på skolan. De kommer att arbeta med vetenskapliga undersökningsmetoder och nudging.

Fyra gröna soptunnor för källsortering står vid ett plank utomhus.
Foto: Danne Pe. Pettersson
Senast uppdaterad: 12 november 2021