Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

PS-biblioteket skyltar hållbart

Under Green Week skyltar PS bibliotek med böcker på hållbarhetstema. Kom och låna böcker som tar upp hur vi kan tänka och agera för att vara snällare mot såväl hela planeten som vår närmiljö. Välj vad du äter, vad du gör med dina pengar och se att det faktiskt finns goda exempel på lyckade hållbarhetsinsatser. Bibliotekets böcker delar du dessutom med alla på skolan – mer hållbart än att var och en köper sin egen bok.

Foto: Jessica Iseborn
Senast uppdaterad: 16 november 2021