Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Teknikelever håller tal

Lärare: Marie Borén
Klass: 20TEA
Globalt mål: 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Förstaårselever på teknikprogrammet kommer under Green Week Varberg hålla informerande tal kring klimatförändringar och tekniska lösningar för att lösa klimatfrågan. De har fått en uppstart genom att titta på 2040-framtidsfilmen, som handlar om hur tekniska innovationer inom transport, jordbruk mm kan hjälpa oss.

Senast uppdaterad: 9 november 2020