Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Den hållbara staden

På Handelsprogrammet startar ett projekt under parollen ”Den Hållbara Staden”. Det blir en redovisning i collageformat, där eleverna är indelade i grupper för att tänka kreativt omkring hållbar utveckling gällande bostäder, transport, handel, energiförsörjning, fritidsaktiviteter, skolans roll och utnyttjandet av innerstadens lokaler. Den lokala förankringen ska vara tydlig, både resursmässigt och kulturellt. Utveckling av projektet pågår.

Hållbara städer och samhällen, de globala målen nummer 11.
Senast uppdaterad: 26 oktober 2022