Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Bakgrund

Green Week Varberg riktar sig till elever och personal vid Peder Skrivares skola. Under veckan hålls olika typer av event som på olika vis går under temat hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Ett av målen under veckan är att uppmärksamma FN:s globala mål. Möjlighet finns också för näringsliv och organisationer att under veckan göra event och kampanjer med hållbarhet som fokus. Passa på att visa upp ditt hållbarhetsarbete!

Sedan början av 2017 har Peder Skrivares skola i Varberg (PS) aktivt arbetat för att cirkulär ekonomi ska bli ett fokusområde för skolan. Genom detta arbete vill skolan förbereda eleverna för framtiden samt ta en position som ett smart, kreativt och ledande gymnasium. PS vill också bidra till utveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning genom samarbete med dessa aktörer.

Arbetet med hållbarhet och cirkulär ekonomi pågår året runt på PS. Green Week Varberg är en plattform för att dels visa upp vad som görs och dels öka kunskapen i ämnet ytterligare. Satsningen har i samband med Green Week Varberg dessutom utökats till att också involvera Campus Varberg.

Projektgrupp för Green Week Varberg

 • Per Söderberg Ung Företagsamhet Halland
 • Josefina Sallén RISE
 • Kjell Sallén Mindship AB
 • Anna Svalin Peder Skrivares skola
 • Maria Hylander Peder Skrivares skola
 • Marina Stenqvist Peder Skrivares skola
 • Petter Öhrling Peder Skrivares skola
 • Sara Kuylenstierna Peder Skrivares skola
 • Pär Wiik Peder Skrivares skola Peder Skrivares skola och Campus Varberg

Vad är cirkulär ekonomi?

En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Cirkulär ekonomi handlar om att ta vara på resurser och råvaror på ett mer effektivt och hållbart sätt. I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre. Produkter designas så att de är lätta att återvinna och produkters livscykel förlängs genom t.ex. reparation, återanvändning och uppgradering.

Cirkulär ekonomi på PS i korthet

2016

 • Under hösten drar arbetet med cirkulär ekonomi igång.
 • PS vinner priset ”Utmärkelsen” för att ha varit goda förebilder och arbetat systematiskt och kvalitativt då det gäller samverkan skola/arbetsliv.
 • CE-gruppen bestående av lärare, utvecklingsledare, representanter från näringsliv UF, ALMI, RISE samt gymnasiechef börjar träffas regelbundet för att planera insatser.

2017

 • Premiär för nytt koncept Cirkulär Afterwork. Föreläsning med Mats Williander, forskare på RISE som huvudtalare, ca 100 deltagare från både skola och näringsliv, nya relationer skapas.
 • Uppstart med workshop för intresserade lärare på skolan, drygt 20. Workshop leddes av Anna Linton.

2018

 • Mats Williander inleder terminen med föreläsning för hela personalen på PS-skolan.
 • Cirkulär Afterwork, årets huvudtalare är Tobias Jansson, återigen ca 100 deltagare. Gymnasiesärskolan bjöd på italienska läckerheter serverade på palmblad.
 • Ansökan till Sparbanksstiftelsen görs för att finansiera projekt. Projektet går ut på att två UF-företag med cirkulär affärsplan kan tävla om en resa till Lissabon för att presentera sig på UF-mässa. Ansökan beviljas.
 • Goda exempel sprids i undervisningen och det som hösten 2016 endast var en tanke, har plötsligt formats till en verklig företeelse.
 • PS har inlett samarbete med Chalmers forskare om hållbar konsumtion och konsumentbeteende. Ett 100-tal elever involveras i forskningen. Ett projekt kallat ”Cirkulera mera skapas”.

2019

 • Cirkulär Afterwork Huvudtalare är Matilda Jarbin.
 • UF-företaget Restyle UF med cirkulär affärsidé går till SM i ”Årets Hållbara UF-företag”. Flera andra PS-företag nomineras i samma kategori.
 • Avslutat projekt ”cirkulera mera” då två Chalmersforskare tog hjälp av PS-elever i sin forskning.
 • UF-lärare inspirerar nu sina elever att ta fram hållbara affärsmodeller med hjälp av ”Sustainable Business Canvas”.
 • Ny resa för två UF-företag med cirkulär affärsidé till Lissabon. Syftet med resan att sprida kunskap om cirkulär ekonomi i en internationell kontext.
  Peder Skrivares skola vinner Varbergs Kommuns hållbarhetspris.
 • Skarpt cirkulärt projekt i samarbete med klädföretaget Taiga. Taiga får mycket spill i sin produktion. Elever från Samhällsvetenskap- och Teknikprogrammet fick i uppdrag att ta fram nya smarta lösningar hur spillet av GoreTex, reflextyg mm kunde komma till användning.
 • I Varberg pågår byggandet av den nya stadsdelen Västerport. Elever som gör gymnasiearbete får i uppdrag att ta fram förslag till cirkulära konstruktioner av byggnader i den nya stadsdelen.
 • Ny cirkulär tävling för skolans UF-företag där vinnande företag belönas med resa till Berlin med tåg. I Berlin kommer det göras massvis av studiebesök med cirkulärt tema. OBS inställd pga Corona
 • Josefina och Kjell Sallen vinner PS-priset ”Årets samarbete för framtiden” vid Varbergsgalan.

2020

 • Bipack UF vann storslam vid regionala UF-mässan. Årets Hållbara UF-företag, Årets vara, Årets hantverkare och Årets hantverkare.
 • Motivering Årets Hållbara UF-företag: ”Vinnaren i Årets hållbara företag har utvecklat en produkt som är till nytta i varje hem. Företaget tänker hållbarhet i hela produktionskedjan och de ser till varje såld produkt påverkar miljön positivt. Företaget uppvisar mycket god lönsamhet som UF-företag och vi ser fram emot att följa företagets framtida utveckling.”
 • Premiär för Green Week Varberg. Över 2 500 personer deltog eller bidrog på något sätt under veckan.

2021

 • Green Award Varberg delas ut för första gången
 • Recond UF kammar hem Årets UF-företag Halland och Årets tjänst vid regionala UF-mässan
 • Relights UF vinner Årets affärsplan vid regionala UF-mässan

2022

 • Green Award Varberg delas ut för andra gången
 • PS kammar hem 8 av 12 förstaplatser vid den regionala UF-galan. Samtliga pris tack vare ett hållbart tänk i grunden
 • PS vinner pris som Årets UF-skola i Sverige. I motiveringen lyfts bland annat hur skolan tagit samarbetet med det lokala näringslivet till nästa nivå och skolans framgångskoncept kring cirkulär ekonomi, vilket gör skolan till en förebild för samtliga skolor i Sverige.

För mer information, leta efter taggen #CirkulärEkonomiPS i sociala medier.

Senast uppdaterad: 18 september 2023