Om webbplatsen

På den här sidan kan du läsa mer om webbplatsen och hur Green Week Varberg hanterar cookies och insamlad formulärdata. Du kan också läsa om vårt arbete med tillgänglighetsanpassning.

Hitta på sidan

Allmänt

Webbplatsen www.green­week­varberg.se drivs via Utbildning- och Arbetsmarknads­förvaltningen på Varbergs kommun. Green Week Varberg är ett årligt evenemang som syftar till att ge unga i Varberg kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid. Kontakt­person för Green Week Varberg är Pär Wiik, utvecklings­ledare för skola och arbetsliv.

Cookies

När du besöker Green Week Varbergs webbplats ber vi dig lämna samtycke till användning av så kallade cookies (kakor). Vi använder dessa cookies till att föra webbstatistik i redovisnings­syfte och för att förbättra webb­platsens användar­upplevelse. Inga cookies som sparar uppgifter om ditt besök på webbplatsen lagras utan ditt samtycke.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på den enhet (mobil, surfplatta eller dator) du använder för att besöka en webbplats. I filen samlas information om ditt besök som kan återanvändas nästa gång du besöker webbplatsen. Informationen kan också, om du samtycker till det, användas för att analysera hur du använder webbplatsen. Du kan läsa mer om cookies på sidan Frågor och svar om kakor (cookies) för dig som använder internet hos Post- och Telestyrelsen.

Hantera och/eller radera cookies

Du kan alltid återkalla ett samtycke eller ändra vilka cookies vi får samla in från dig. Om du inte vill att kakor ska sparas alls, eller önskar ta bort redan satta kakor, gör du detta i din webbläsares inställningar. Gå till webbläsarens hjälpsidor för mer information.

cookies på den här webbplatsen

När du besöker Green Week Varbergs webbplats lagras automatiskt vissa nödvändiga cookies utan insamlat samtycke från dig. Dessa cookies används bara för att webbplatsen ska fungera korrekt när du använder den, och lagrar alltså inte någon personlig information om dig eller ditt besök. Ett exempel på hur dessa cookies fungerar är att datum och tid som visas anpassas efter din nuvarande tidszon.

Övriga cookies (icke-nödvändiga) sätts först efter att du gett samtycke till dem. Dessa är:

cookie_notice_accepted

Beskrivning: Sparar inställningar för cookie-samtycke (true/false).
Leverantör: Hu-manity.co.
Varaktighet: 12 månader.

_pk_id

Beskrivning: Skapar ett unikt användar-ID (som varken går att koppla till din IP-adress eller dig som person).
Leverantör: Matomo.
Varaktighet: 12 månader.

_pk_hsr

Beskrivning: Kortvarig lagring av data under webbplatsbesöket. Används för att bidra med data till så kallade ”heatmaps” eller ”sessionsinspelningar” som illustrerar användandet av webbplatsen vid ett besök.
Leverantör: Matomo.
Varaktighet: 30 minuter.

_pk_ref

Beskrivning: Specificerar varifrån du hittade till webbplatsen, exempelvis via ett sökresultat i Google eller en länk via ett inlägg på sociala medier.
Leverantör: Matomo.
Varaktighet: 6 månader.

_pk_ses

Beskrivning: Kortvarig lagring av data under webbplatsbesöket. Används för att bland annat spåra vilka sidor du besöker på webbplatsen och vilka länkar du trycker på.
Leverantör: Matomo.
Varaktighet: 30 minuter.

Länkar till andra webbplatser

Det förekommer ibland länkar till externa webbplatser på greenweekvarberg.se. Om du klickar på någon av dessa kommer du att besöka en tredje parts webbplats som har sin egen policy vad gäller användning av cookies.

Ändringar i hur vi använder cookies

Eventuella ändringar som görs i vår policy kring användning- och hantering av cookies kommer att publiceras på den här sidan. Senaste uppdatering av vår cookiepolicy gjordes 2021-06-21.

Kontakt och tillsyn

Har du frågor om cookies på den här webbplatsen är du välkommen att kontakta oss. Ansvarig myndighet för tillsyn av cookies är Post- och Telestyrelsen samt Integritetsskyddsmyndigheten.

Formulärdata

På den här webbplatsen förekommer anmälningsformulär i samband med några av de event som hålls under Green Week Varberg. I dessa formulär uppmanas användaren att dela med sig av följande uppgifter:

  • Namn
  • E-postadress
  • Antal elever som går i klassen (frivilligt, endast för lärare)

I samband med anmälan av deltagande i evenemanget behöver anmälaren också ge samtycke till att Green Week Varberg samlar in och behandlar dessa personuppgifter. Green Week Varberg kommer att skicka ut deltagarlänk från Zoom till den e-postadress som deltagaren angett. Alla formulärdata som samlats in till ett evenemang kommer som senast att raderas den sista dagen i samma månad som evenemanget äger rum i.

I samband med anmälan av bidrag till Green Award Varberg kommer dessa formulärdata hanteras och delas med webbansvarig på Green Week Varberg samt prisets jury (utvald personal på PS-skolan och anställda på Sparbanksstiftelsen Varberg).

För de formulärdata som samlas in rörande anmälan om bristande tillgänglighetsanpassning kommer dessa eventuella persondata (namn eller e-postadress) att raderas så fort problemet åtgärdats och vederbörande person har kontaktats om de åtgärder som vidtagits.

Tillgänglighets­redogörelse

Green Week Varbergs ambition är att så många som möjligt ska kunna uppfatta, hantera och förstå den här webbplatsen. Nedan kan du ta del av hur vi arbetar för att uppfylla Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Innehåll som inte är tillgängligt

Nedan har vi listat de brister på tillgänglighet som vi själva är medvetna om:

  • FÄRGKONTRAST: Vissa texter och bildelement på webbplatsen har en otillräcklig färgkontrast.
  • VALIDERING: Några delar av vår kod går inte igenom vedertagna validatorer.

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss. Observera att svarstiden normalt är upp till 5 arbetsdagar.

Test av tillgänglighet

Den här webbplatsen har testats mot kraven för WCAG 2.1 nivå AA med hjälp av en självskattning (intern testning) som huvudsakligen grundat sig i de officiella riktlinjerna för digital tillgänglighet från www.webbriktlinjer.se.

Anmäl brist på tillgänglighet

Om du upptäcker brister eller problem med tillgänglighet på den här webbplatsen som inte redan har beskrivits ovan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är du välkommen att anmäla detta till oss. Det hjälper oss i vårt arbete med att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Du anmäler brist på tillgänglighet genom att fylla i formuläret nedan. Tänk på att försöka beskriva problemet så tydligt som möjligt. Önskar du bli kontaktad när vi åtgärdat den brist på tillgänglighet som du anmält behöver du ange ditt namn och e-postadress.

Fyll i ditt namn om du vill bli kontaktad när vi åtgärdat problemet.
Fyll i din e-postadress om du vill bli kontaktad när vi åtgärdat problemet.
Beskriv den brist av tillgänglighet som du upplever på webbplatsen.
Beskriv eller länka till var på webbplatsen som du upplever bristen på tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvar för tillsyn av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kring tillgänglighet kan du kontakta dem via www.digg.se/tdosanmalan och påtala det.

Senast uppdaterad: 21 juni 2021