Green Award Varberg

I samarbete med Sparbanksstiftelsen Varberg delas priset Green Award Varberg ut årligen till en klass och elever på Peder Skrivares skola. Syftet med priset är att uppmuntra PS-skolans elever, lärare och skolledare i arbetet med hållbarhet. Ansökan är öppen mellan den 15 januari och 31 mars 2021. Titta på videon nedan för att få reda på mer om vad Green Award är för något:

Green Award Varberg – Det stora priset (1 st.)

Prissumma

70 000 SEK

Priset utdelas årligen av Sparbanks­stiftelsen Varberg till en klass på Peder Skrivares Skola som genom­gripande, mål­inriktat och utifrån sin förmåga arbetat med utgångs­punkt i ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Projektet ska ha tydlig koppling till ett eller flera av FN:s globala mål. Det vinnande bidraget ska vara en förebild för hela PS-skolans arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi och gärna vara ämnes­­över­­gripande. Metoden som klassen arbetat med ska också ha potential att kunna användas och eventuellt vidare­utvecklas genom andra elevers arbete i framtiden.

Pris­summan ska användas till aktiviteter med elever. Det ska i ansökan framgå vad eventuell prissumma ska användas till. Ansökan kan komma från enskild lärare eller ännu hellre ett arbetslag.

Green Award Varberg – Det lilla priset (3 st.)

Prissumma

15 000 SEK

Priset utdelas årligen av Sparbanksstiftelsen Varberg till en grupp eller elev på Peder Skrivares Skola som genomgripande och målinriktat arbetat med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Projektet ska ha tydlig koppling till ett eller flera av FN:s globala mål. Det vinnande bidraget ska även vara en förebild för hela PS-skolans arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Priset kan t ex gå till ett gymnasiearbete, UF-företag eller annat elevarbete där elever utifrån sin förmåga lyckats extra väl. Ansökan kan komma från elever, undervisande lärare eller annan person som är insatt i elevens/elevernas arbete.

Senast uppdaterad: 10 maj 2021