Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Green Award Varberg

I samarbete med Sparbanksstiftelsen Varberg delas priset Green Award Varberg ut årligen till klasser och elever på Peder Skrivares skola. Syftet med priset är att uppmuntra PS-skolans elever, lärare och skolledare i arbetet med ekologisk hållbarhet. Priserna är välkomna att sökas av de som arbetat med någon eller några av följande globala mål:

Logotyp för nummer 6,7, 9, 11, 12, 13, 14 och 15 av FN:s globala mål.

Green Award Varberg – Klasspriset (2 st.)

Prissumma

35 000 SEK

Priset utdelas årligen av Sparbanks­stiftelsen Varberg till en klass på Peder Skrivares Skola som genom­gripande, mål­inriktat och utifrån sin förmåga arbetat med utgångs­punkt i ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Projektet ska ha tydlig koppling till ett eller flera av ovanstående globala mål. Det vinnande bidraget ska vara en förebild för hela PS-skolans arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi och gärna vara ämnes­­över­­gripande. Metoden som klassen arbetat med ska också ha potential att kunna användas och eventuellt vidare­utvecklas genom andra elevers arbete i framtiden.

Pris­summan ska användas till aktiviteter med elever. Det ska i ansökan framgå vad eventuell prissumma ska användas till. Ansökan kan komma från enskild lärare eller ännu hellre ett arbetslag. Frågorna och informationen som behöver besvaras i samband med ansökan lyder:

 • Beskriv ert arbete med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Vilka globala mål arbetar ni med? Beskriv på vilket sätt ni arbetar med respektive mål
 • Om ni jobbar ämnesöverskridande med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi, i vilka ämnen arbetar ni samt hur går arbetet till?
 • Hur kan ert arbete vidareutvecklas i framtiden?
 • Hur har eleverna utvecklats under detta arbete?
 • Citat från några elever på hur de tyckt det varit att arbeta med detta samt vad de lärt sig under arbetet
 • Vad hade ni velat använda prissumman till om ni vann?
 • Kontaktuppgifter till den som skickat in ansökan
Ansökan för klasspriset stänger den 31 mars.

Green Award Varberg – Elevpriset (3 st.)

Prissumma

15 000 SEK

Priset utdelas årligen av Sparbanksstiftelsen Varberg till en grupp eller elev på Peder Skrivares Skola som genomgripande och målinriktat arbetat med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi. Priset går till ett UF-företag, ett gymnasiearbete och ett val som görs av juryn.

Projektet ska ha tydlig koppling till ett eller flera av ovanstående globala mål. Det vinnande bidraget ska även vara en förebild för hela PS-skolans arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Ansökan görs av elever. Frågorna och informationen som behöver besvaras i samband med ansökan lyder:

UF-företag

 • Beskriv ert arbete och hur ni jobbat med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Vilka globala mål har ni arbetat med? Beskriv på vilket sätt ni arbetat med respektive mål
 • Vilket ekologiskt resultat har ert UF-företag skapat eller skulle kunna skapa på sikt?
 • Vad har arbetet med UF-företaget gett er för insikter kopplat till ekologisk hållbarhet?
 • Bifoga en pitch-film på en minut där ni presenterar ert UF-företag och ert hållbarhetsarbete
 • Kontaktuppgifter till den som skickat in ansökan

Gymnasiearbete

 • Beskriv ert arbete och hur ni har jobbat med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Vilka globala mål har ni arbetat med? Beskriv på vilket sätt ni arbetat med respektive mål
 • Vad har arbetet med gymnasiearbetet gett er för insikter kopplat till ekologisk hållbarhet?
 • Bifoga gymnasiearbetet (detta kan vara ett utkast om inte hela gymnasiearbetet är 100 % klart)
 • Kontaktuppgifter till den som skickat in ansökan
Ansökan för elevpriset stänger den 31 mars.
Senast uppdaterad: 14 juni 2022