Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Fashion Goals Academy

Årskurs 3 på samhällsvetenskapsprogrammet på PS-skolan samarbetar med grundaren av Fashion Goals Academy och Popswap, Lin Kowalska, som brinner för att förmedla kunskap, ge verktyg och uppmuntra till en varaktig beteendeförändring inom branschen.

  • Eleverna arbetar med hållbar konsumtion och beteenden inom modebranschen integrerat och kopplat till olika moment inom kurserna engelska och svenska.
  • Eleverna hjälper Popswap att utveckla funktionerna i appen, så att användarna skall få bästa tänkbara redskap i sin väg mot beteendeförändring och hållbar konsumtion. Vid användning av appen redovisar Popswap data på hur många swaps som gjorts, hur många plagg som bytts och hur mycket koldioxidekvivalenter och vatten som har sparats.
  • Under Green Week kommer klassen att på olika sätt informera om orsaker och verkan samt om sitt arbete, främst till övriga elever på skolan. Det handlar alltså om klimaträttvisa, klimatavtryck, om hållbar konsumtion och beteende.
  • Fortsättningsvis kommer eleverna att ha ett samarbete med en designer och klädfabriksägare, verksam i Sverige, som satsar hållbart på alla plan inom sitt företag. De kommer att få ta del av hållbarhetsarbetet under Fashion Week och de kommer att arbeta tillsammans med en stor dagstidning.
  • Eleverna har varit delaktiga i att Peder skrivares skola är en Amnestyskola – En skola för mänskliga rättigheter. Detta samarbete kommer att fortgå på samhällsvetenskapsprogrammet i olika skepnader årsvis. Årets tema är klimaträttvisa.
Senast uppdaterad: 5 december 2022