Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Gymnasieelever lär ut om hållbarhet

I samband med Green Week kommer en ekonomiklass vara ute i åk 4 och 5 på Furubergsskolan och tala om ”Hållbar konsumtion och produktion”. De kommer att göra olika kreativa uppgifter där eleverna kommer att få fundera kring vad mål 12 innebär. Det är ett led i att öka samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola och ett sätt för PS-elever att träna sig i att kunna vända sig till olika målgrupper.

Hållbar konsumtion och produktion, de globala målen nummer 12.
Senast uppdaterad: 26 oktober 2022