Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Hållbar utveckling i biologi

Hållbar utveckling har under hösten genomsyrat undervisningen i biologi på naturprogrammet för årskurs 1. Elevernas arbete kring klimatförändringar, marina resurser och biologisk mångfald avslutas med deltagande i några av föreläsningarna som erbjuds under Green Week.

Eleverna har arbetat med Sveriges ekosystem (hav, sjö och skog) där vi satt biologisk mångfald i ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Arbetet har bl a innehållit föreläsningar och övningar kring ekosystemens uppbyggnad men också exkursioner till Getterön och Åkullas skogar.

Under ett antal veckor har världshaven och framförallt Östersjön stått i fokus. Problematiken kring övergödning och dess konsekvenser har drivit lektionernas diskussioner och eleverna har funderat kring vilka konsekvenser människans handlingar får för ekosystemens välmående.
Hur kan man ställa om vårt beteende för att få ett mer hållbart nyttjande av de resurser som våra omgivande vatten ger oss?

Som avslutning på arbetet om hållbar utveckling har vi satt klimatförändringarna och dess konsekvenser i strålkastarljuset. Filmer, föreläsningar och diskussioner har fått ligga till grund för elevernas arbete. Följande frågeställningar har varit vår utgångspunkt:

  • Vilka är de globala målen och hur arbetar man med dessa på nationell och global nivå?
  • Vad är växthuseffekten och hur påverkar den oss?
  • Vilka konsekvenser får vi av en ökad global uppvärmning?
  • Vilka åtgärder görs för att minska klimatpåverkan på global respektive nationell nivå?
  • Vilka åtgärder kan du som privatperson göra?
Senast uppdaterad: 25 oktober 2022