Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Hållbara godstransporter och hållbart byggande i framtiden

Elever på programmen fordon/transport samt VVS/fastighet deltar under Green Week Varberg i en workshop om Vårt framtida Varberg – en ny översiktsplan i kommunen. Eleverna får diskutera hur vi skapar ett fossilfritt och cirkulärt Varberg i framtiden genom att fundera på ett antal frågeställningar och utifrån sina utbildningsinriktningar och framtida yrkesval.

  • Hur kan vi transportera gods på ett hållbart sätt i framtiden?
  • Hur kan vi resa hållbart?
  • Hur vill ni transportera gods och resa i framtiden?
  • Hur kan vi bygga smart?
  • Vad innebär det att bygga eller förvalta en fastighet på ett hållbart sätt?
  • Vad skulle det kunna innebära för er att tänka cirkulärt?

Elevernas arbete är en del i arbetet med att hämta in synpunkter från allmänhet, näringsliv och intresseorganisationer innan förslaget till ny översiktsplan går ut på samråd, preliminärt hösten 2023.

Gymnasiearbetet är ett samarbete mellan samhällsutvecklingskontoret och Fordons- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet i Varbergs kommun.

Senast uppdaterad: 3 november 2022