Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Naturelever planerar framtidens Varberg

Eleverna i årskurs 3 på naturvetenskapsprogrammet är med och planerar det framtida Varberg genom att ta fram idéer till en ny översiktsplan för Varberg. Till en början ska eleverna studera teman som:

  • Bostäder och samhällsservice
  • Infrastruktur (vatten, avlopp, trafik, energilösningar)
  • Verksamheter (näringsliv + jordbruksmark)
  • Natur, parker, vatten, offentliga rum

I det fortsatta arbetet ska de sedan planera hur Varberg kan växa hållbart genom att föreslå platser för till exempel nya bostäder och verksamheter och samtidigt ge förslag på vilken natur och mark som ska bevaras.

Elevernas arbete är en del i arbetet med att hämta in synpunkter från allmänhet, näringsliv och intresseorganisationer innan förslaget till ny översiktsplan går ut på samråd, preliminärt hösten 2023.

Gymnasiearbetet är ett samarbete mellan samhällsutvecklingskontoret och Naturvetenskapsprogrammet, samhällsinriktning i Varbergs kommun.

Senast uppdaterad: 9 november 2022