Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Naturelever reflekterar kring pollinatörer och ekosystemtjänster i gymnasiearbete

Naturelever som gör sitt gymnasiearbete har under hösten startat upp ett nytt samarbete med Jenny Rydén (hållbarhetsansvarig Stadsutvecklingsprojektet) och Rasmus Kaspersson (kommunekolog). Tillsammans har man ringat in två frågeställningar med förankring i hållbarhetstanken och pågående verkliga projekt i Varberg. 

HUR BÖR ETT NYBYGGT STADSOMRÅDE UTFORMAS FÖR ATT GYNNA POLLINATÖRBESTÅNDET? 

Med Västerport etapp 1 som verklig utgångspunkt funderar eleverna kring hur man ska tänka vid nybyggnation av bostadsområden och stadsdelar för att tillgodose pollinatörers behov.

HUR KAN VI FÖRSTÄRKA OLIKA TYPER AV EKOSYSTEMTJÄNSTER I ETT BOSTADSOMRÅDE DÄR VI FÖRÄNDRAT OMRÅDETS URSPRUNGLIGA NATURVÄRDEN?

Ekosystemtjänster är alla tjänster och produkter som naturens ekosystem ger människan och våra samhällen. Idag är i princip alla ekosystem påverkade av människan. Att utveckla och säkra tillgången på de tjänster naturen levererar är ett nödvändigt och långsiktigt samhällsintresse. Väl förvaltade ekosystem är inte enbart en fråga om miljö, utan på längre sikt också en fråga om ekonomi och välbefinnande, framförallt då många ekosystemtjänster inte kan ersättas med andra resurser eller teknik.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022