Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Nordisk hållbar handel

Projektet är en unik möjlighet för gymnasieelever från Norge och Sverige att få en fördjupad förståelse för hållbarhetsfrågor inom handelssektorn. Samtidigt får eleverna möjligheten att utveckla värdefulla tvärkulturella relationer och färdigheter som kommer att gynna deras framtida karriärer och engagemang för hållbarhet.

Genom en kombination av interaktiv undervisning, praktiska övningar och internationell rörlighet syftar detta projekt till att främja kunskap, medvetenhet och engagemang för hållbarhet bland ungdomar. Projektmålen är satta till att i årskurs 1 fokusera på hållbarhetstrappan, och då främst inom återvinningssystemen i de båda länderna. I årskurs 2 kommer fokus ligga på gränshandelns effekter.

De globala mål som innefattas av projektet är:

  • Mål 4 – En god utbildning för alla
  • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap
Senast uppdaterad: 17 november 2023