Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Samarbete mellan grund­skola och gymnasie­skola

PS-skolans 21EKB kommer i samband med Green Week att besöka åk 4 på Trönningeskolan för att arbeta med hållbar konsumtion. De kommer att utgå från mål 12. De kommer att samarbeta om olika områden för hållbar konsumtion.

Projektet kommer att utmynna i skriftliga och muntliga presentationer på båda skolorna. Presentationerna kommer att sättas upp på Peder Skrivares skola. Eleverna lär sig att diskutera och reflektera över mål 12 över sina egna beteenden och hur medveten konsumtion påverkar vår miljö.

Samarbetet är ett led i kontakten mellan grundskola och gymnasieskola.

Senast uppdaterad: 5 december 2022