Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Samhällselever designar en hållbar stadsdel

Uppdraget är att bistå företaget Derome med att planera Göinge by. Göinge by är en ny stadsdel med ca 900 bostäder som Derome planerar mellan Göingegården och Trönninge strax utanför Varberg. Här har Derome en ambition att bygga Sveriges största klimatneutrala bostadsområde. Man ska även aktivera de gamla gårdsbyggnaderna med verksamheter och bygga en ny stadsdelspark längs Himleån.

Eleverna i två klasser från Samhällsprogrammet kommer att ta fram olika förslag på lösningar utifrån frågorna:

  • Hur kan vi stödja/uppmuntra att man delar resurser i Göinge by?
  • Hur gör vi Gården till en attraktiv och hållbar mötesplats för alla åldrar?
  • Hur gör vi stadsdelsparken till en attraktiv mötesplats året runt?
Senast uppdaterad: 3 november 2022