Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Skapa en hållbar affärsidé

Ett ämnesövergripande projekt i årskurs ett på ekonomiprogrammet på Peder Skrivares skola i kurserna Företagsekonomi 1, Svenska 1, Samhällskunskap 1b.

I samband med initiativet GreenWeekVarberg kommer eleverna i årskurs ett på ekonomiprogrammet att arbeta med FN:s globala mål genom att skapa hållbara affärsidéer.
Eleverna har i företagsekonomi lärt sig om hur affärsidéer är uppbyggda, och kommer med hjälp av en övning från Ung företagsamhet få kombinera en vara/tjänst med en målgrupp och ett område kopplat till FN:s globala mål, uttryckt i en affärsidé. De får bland annat sätta ett namn på sitt företag, formulera sin vision, en slogan, sätta ord på hur de ska nå sina kunder och varför kunderna ska välja dem framför konkurrenterna. Affärsidén ska formuleras utifrån de delar eleverna lärt sig i teorin: kundbehov, kundgrupp, produktidé och resurser.

UF-elever på ekonomiprogrammet arbetar med att skapa hållbara affärsidéer, foto.

I samhällskunskap kommer eleverna att lära sig mer om de globala målen, och i svenska får de arbeta med muntlig presentation av sina affärsidéer och de globala målen.
Eleverna kommer att göra affischer för att illustrera och visa upp sina affärsidéer, dessa kommer att sättas samman till en utställning på skolan.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022