Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Teknikelever designar ett hållbart Hoken i gymnasiearbete

Uppdraget är att planera området Hoken som ligger utanför Campus Varberg. På området ska teknikelever från PS ta fram ett förslag på en byggnad och en utemiljö.

Platsen ska erbjuda aktiviteter och verksamheter, främst icke-kommersiella. Eleverna ska utveckla området för en speciell målgrupp, men den ska vara tillgänglig för alla. I uppgiften ingår att designa och rita byggnaden och utemiljön så att Hoken levererar det eleverna vill uppnå. Ett krav är att byggnaden ska utstråla hållbarhet i design och materialval. Exempel på frågeställningar:

  • Vad innebär ett hållbart byggande och hur blir en byggnad hållbar under användning?
  • Hur gör man en yta vid havet till en attraktiv plats för såväl Varbergsbor som turister?
  • Vad saknas i det offentliga rummet i dagens Varberg?

Gymnasiearbetet är ett samarbete mellan Varbergs kommuns Västerport-projekt och Teknikprogrammet.

Karta över området Hoken vid hamnen i Varberg.
Senast uppdaterad: 28 februari 2024