Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Vivab kommunicerar hållbarhet på Facebook

Vivab kommer under veckan att publicera inlägg på sin Facebooksida där de bland annat kommer informera om resursverket på Getterön, dagvatten, avfallstrappan, återbruk och hållbar vattenanvändning.

Vivab ansvarar för att de som bor och arbetar i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till friskt, rent och gott vatten i kranen. Vi ansvarar för ledningsnätet och reningsverken och tar även hand om avfallet, både hushållsavfallet och det som lämnas på bemannade återvinningscentraler.

Under Green Week Varberg 2022 kan du lära dig mer om vår verksamhet via olika inlägg på vår Facebooksida. Vi kommer bland annat berätta mer om framtidens resursverk i Varberg, om dagvatten och om hållbar vattenanvändning.

Visionsbilder över Getteröverket i Varberg, framtagna i samarbete med C.F. Møller Sverige AB.
Senast uppdaterad: 10 november 2022