Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Elevpriset

Totalt delas tre elevpriser ut. Ansökan är öppen 8 januari–14 april.

Priset utdelas årligen av Sparbanksstiftelsen Varberg till en grupp eller elev på Peder Skrivares Skola som genomgripande och målinriktat arbetat med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi. Priset går till ett UF-företag, ett gymnasiearbete och ett val som görs av juryn. Prissumman ligger på 15 000 kronor.

Projektet ska ha tydlig koppling till ett eller flera av de Globala målen. Det vinnande bidraget ska även vara en förebild för hela PS-skolans arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Ansökan görs av elever. Frågorna och informationen som behöver besvaras i samband med ansökan lyder:

UF-företag

 • Beskriv ert arbete och hur ni jobbat med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Vilka globala mål har ni arbetat med? Beskriv på vilket sätt ni arbetat med respektive mål
 • Vilket ekologiskt resultat har ert UF-företag skapat eller skulle kunna skapa på sikt?
 • Vad har arbetet med UF-företaget gett er för insikter kopplat till ekologisk hållbarhet?
 • Bifoga en pitch-film på en minut där ni presenterar ert UF-företag och ert hållbarhetsarbete
 • Kontaktuppgifter till den som skickat in ansökan

Gymnasiearbete

 • Beskriv ert arbete och hur ni har jobbat med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Vilka globala mål har ni arbetat med? Beskriv på vilket sätt ni arbetat med respektive mål
 • Vad har arbetet med gymnasiearbetet gett er för insikter kopplat till ekologisk hållbarhet?
 • Bifoga gymnasiearbetet (detta kan vara ett utkast om inte hela gymnasiearbetet är 100 % klart)
 • Kontaktuppgifter till den som skickat in ansökan
Senast uppdaterad: 15 april 2024