Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Klasspriset

Observera att endast personal på PS-skolan kan ansöka till detta pris. Totalt delas två klasspriser ut. Sista dagen för ansökan är den 31 mars 2023.

Priset utdelas årligen av Sparbanks­stiftelsen Varberg till en klass på Peder Skrivares Skola som genom­gripande, mål­inriktat och utifrån sin förmåga arbetat med utgångs­punkt i ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Projektet ska ha tydlig koppling till ett eller flera av de globala mål som är aktuella för priset. Det vinnande bidraget ska vara en förebild för hela PS-skolans arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi och gärna vara ämnes­­över­­gripande. Metoden som klassen arbetat med ska också ha potential att kunna användas och eventuellt vidare­utvecklas genom andra elevers arbete i framtiden. Projektet ska göras i samverkan med minst ett företag eller extern organisation.

Prissumman ligger på 35 000 kronor och ska användas till aktiviteter med elever. Det ska i ansökan framgå vad eventuell prissumma ska användas till. Ansökan kan komma från enskild personal eller ännu hellre ett arbetslag. Frågorna och informationen som behöver besvaras i samband med ansökan lyder:

  • Beskriv ert arbete med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi
  • Vilka globala mål arbetar ni med? Beskriv på vilket sätt ni arbetar med respektive mål
  • Om ni jobbar ämnesöverskridande med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi, i vilka ämnen arbetar ni samt hur går arbetet till?
  • Hur kan ert arbete vidareutvecklas i framtiden?
  • Hur har eleverna utvecklats under detta arbete?
  • Hur har ni samverkat med företag eller extern organisation?
  • Citat från några elever på hur de tyckt det varit att arbeta med detta samt vad de lärt sig under arbetet
  • Vad hade ni velat använda prissumman till om ni vann?
  • Kontaktuppgifter till den som skickat in ansökan
Senast uppdaterad: 3 april 2023