Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Klasspriset

Observera att endast personal på PS-skolan kan ansöka till detta pris. Totalt delas två klasspriser ut. Ansökan är öppen 8 januari–14 april.

Priset utdelas årligen av Sparbanks­stiftelsen Varberg till en klass på Peder Skrivares Skola som genom­gripande, mål­inriktat och utifrån sin förmåga arbetat med utgångs­punkt i ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Projektet ska ha tydlig koppling till ett eller flera av de Globala målen. Det vinnande bidraget ska vara en förebild för hela PS-skolans arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi och gärna vara ämnes­­över­­gripande. Metoden som klassen arbetat med ska också ha potential att kunna användas och eventuellt vidare­utvecklas genom andra elevers arbete i framtiden. Projektet ska göras i samverkan med minst ett företag eller extern organisation.

Prissumman ligger på 35 000 kronor och ska användas till aktiviteter med elever. Det ska i ansökan framgå vad eventuell prissumma ska användas till. Ansökan kan komma från enskild personal eller ännu hellre ett arbetslag. Frågorna och informationen som behöver besvaras i samband med ansökan lyder:

  • Beskriv ert arbete med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi
  • Vilka globala mål arbetar ni med? Beskriv på vilket sätt ni arbetar med respektive mål
  • Om ni jobbar ämnesöverskridande med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi, i vilka ämnen arbetar ni samt hur går arbetet till?
  • Hur kan ert arbete vidareutvecklas i framtiden?
  • Hur har eleverna utvecklats under detta arbete?
  • Hur har ni samverkat med företag eller extern organisation?
  • Citat från några elever på hur de tyckt det varit att arbeta med detta samt vad de lärt sig under arbetet
  • Vad hade ni velat använda prissumman till om ni vann?
  • Kontaktuppgifter till den som skickat in ansökan
Senast uppdaterad: 15 april 2024