Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Vinnare av Green Award Varberg 2021

KLASSPRISET

Klass 18BF – Förskolan – Hållbarhet i smått och stort

Klass 18BF har arbetat med de globala målen #11 och #13 både på sin praktik och i flera kurser där de också hämtat inspiration från omvärlden.
I sitt arbete har klass 18BF applicerat hållbarhetsfrågorna på områden som ofta inte får sådant fokus. Man har tagit vara på möjligheten att som lärare påverka andra människors beteende.

Klass 18BF har grävt där dom står, visat att alla kan göra något. De har visat att genom att påverka smått kan man nå stort. Därför får klass 18BF det Stora priset i Peder Skrivares Green Award Challenge.

ELEVPRISET

Waste Fruit UF – UF-företag

Waste Fruit UF har cirkulerat vidare kasserad frukt till smakfulla smoothies. Waste Fruit UF har tagit ett smakprov ur ett gigantiskt problem och har genomfört sitt projekt på ett konsekvent och genomarbetat sätt. Därför får Waste Fruit UF det Lilla priset i Peder Skrivares Green Award Challenge.

Tuva-Lisa Arkemar – Fast Fashion – gymnasiearbete

Tuva-Lisa Arkemar 18SAA har i sitt gymnasiearbete studerat fenomenet Fast Fashion, dvs hur modeindustrin omvandlat kläder från en nödvändighet till en
konsumtionsdrivande livsstilsmarkör. Arbetet adresserar hur en industri kan förändra människors beteende och vilken nyckelroll detta har i omställningen till ett hållbarare samhälle. Därför får Tuva-Lisa Arkemar det Lilla priset i Peder Skrivares Green Award Challenge.

Klara Ragnarsson – Soya – gymnasiearbete

Är soya en hjälte eller bov för miljön? Det undersöker Klara Ragnarsson 18SAA i sitt gymnasiearbete. Soya, superväxten, med många goda egenskaper men fel och extremt använd blir effekterna förödande. Ämnet är väl genomarbetat och belyser ett svårt dilemma som en växande mänsklighet står inför. Därför får Klara Ragnarsson det Lilla priset i Peder Skrivares Green Award Challenge.

HEDERSOMNÄMNDANDE

Klass 19HA – Varberg – Visionen om den hållbara staden

Klass 19HA har på ett strukturerat och ingående sätt arbetat med hur det globala målet #11 påverkar och skulle kunna påverka utvecklingen av Varberg mot en hållbar stad. Därmed har man också lagt grunden för PS elever att i flera år delta i och påverka utvecklingen av Varberg till en hållbar stad. Därför går ett starkt hedersomnämnande till klass 19HA.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022