Kunskap, tankar
och redskap för
en hållbar framtid!

Uppdrag: Cirkulera mera!

Lärare: Maria Hylander, Sara Kuylenstierna
Klass: 19SAA
Globalt mål: 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Elever på samhällsprogrammet fokuserar på cirkulär konsumtion genom att prova på olika sätt att cirkulera produkter i sin vardag, t.ex. att låna, låna ut, skänka, sälja kläder eller saker. Syftet är att eleverna ska inspireras till att cirkulera mera i vardagen och förstå mer om vilka drivkrafter och utmaningar de kan uppleva när de cirkulerar. Eleverna dokumenterar sina olika uppdrag med foton, korta filmer samt en skriftlig rapport.

Senast uppdaterad: 12 november 2020