Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Öppna (och inkluderande) företag i Varberg

Under Green Week Varberg är det världspremiär för en ny film. I filmen utforskar elever ungdomars möjligheter i framtidens arbetsmarknad. Hur ser ungdomar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) på framtiden när det gäller arbete? Finns det verkligen en framtid för alla? Hur ser det ut på våra arbetsplatser?

Tre olika arbetsgivare i Varberg berättar i filmen om sin syn på arbetskraft och potentialen hos ungdomarna: är de en tillgång eller en belastning? Vad tycker kollegorna?

Filmen ger en inblick till ungdomars tankar, arbetstagares och arbetskamraters tankar samt hur tre företag i Varberg tänker kring anställning av personer med psykisk ohälsa och/eller NPF. Filmen är ett samarbete mellan PS Introduktionsprogram och nätverket Öppna Företag.

I samarbete med Öppna företag har även PS-klassen 20SAC undersökt hur det står till med jämställdheten och den sociala trivseln på några av Varbergs företag. Eleverna har arbetat med enkäter som vetenskaplig undersökningsmetod inom ramen för kursen Humanistiskt och samhällsvetenskaplig specialisering. Resultatet kommer redovisas tillsammans med filmpremiären En framtid för alla på fredagsmorgonen under Green Week Varberg 2022.

Senast uppdaterad: 3 november 2022