Logotyp.

Kunskap, tankar och redskap för en hållbar framtid

Laddar Evenemang

Hur når vi en hållbar konsumtion och produktion?

Datum

torsdag 1 december

Tid

08.30–12.00

Plats

Peder Skrivares skola

Anmälan stängd.

Sarah Daleke är hållbarhetskonsult med fokus på att utveckla företag att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi. Detta är en inspirationsföreläsning om de 17 globala hållbarhetsmålen där extra fokus kommer att läggas vid mål 12 – ”Hållbar konsumtion och produktion”, och varför detta mål är så viktigt.

Vad kan vi i vår vardag som privatpersoner göra för att bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion? Vad kan och behöver företag göra? Vad gör Sverige och EU? Vad menas med cirkulär ekonomi och hur kopplar vi cirkulära flöden till en mer hållbar konsumtion och produktion? Detta är några av frågorna som ni kommer få svar på i denna inspirationsföreläsning.

Föreläsningen pågår 08.30–10.00, följt av en halvtimmes paus och därefter workshop klockan 10.30–12.00.

Målgrupp

Pedagoger och näringsliv.

Senast uppdaterad: 24 november 2022